You are browsing the archive for Delovanje u nesrećama Arhive - Crveni krst Šid.

Ekipa Crvenog krsta Šid je spasila jedno lice u našoj opštini kome je pretila opasnost od smrzavanja

9 februara, 2012 in Delovanje u nesrećama, Ostale aktivnosti, Socijalna delatnost

Ekipa Crvenog krsta Sid u saradnji sa Lokalnom samoupravom, Centrom za socijalni rad, Policijom Sid, Sluzbom hitne medicinske pomoci Doma zdravlja Sid i Vatrogasci Sid, spasila je jedno lice u […]

Besplatna pravna pomoć

11 avgusta, 2010 in Delovanje u nesrećama

Predstavnici Srpskog demokratskog foruma održali su prezentaciju  i pružili pravnu pomoć. Prezentaciji koja je održana u sredu, 11 avgusta u vremenu od 10 do 13 časova u sali Crvenog krsta […]

Besplatna pravna pomoć

4 avgusta, 2010 in Delovanje u nesrećama

Pod pokroviteljstvom lokalne samouprave, Građani i izbegla lica koji žive na području opštine Šid a nosioci su prava na nepokretnostima ili imaju neka druga prava ili interese u Republici Hrvatskoj, […]