Besplatna pravna pomoć

11 avgusta 2010 u Delovanje u nesrećama

Predstavnici Srpskog demokratskog foruma održali su prezentaciju  i pružili pravnu pomoć. Prezentaciji koja je održana u sredu, 11 avgusta u vremenu od 10 do 13 časova u sali Crvenog krsta Šid prisustvovalo je 25 zainteresovanih lica.......