Kalendar Aktivnosti

Kalendar Aktivnosti Crvenog krsta Šid

Mesec Datum Aktivnost
Januar   Jedan paketić-mnogo ljubavi
Februar    
Mart   Opštinska takmičenja „Šta znaš o zdravlju“
24. Mart Svetski dan borbe protiv tuberkoloze
April   Opštinska takmičenja u pružanju prve pomoći
7. April Svetski dan zdravlja-Pokrajinska smotra „Šta znaš o zdravlju“
Maj 8. Maj Svetski dan Crvenog krsta
8.-15. Maj Nedelja Crvenog krsta, „Paket za novorođenu bebu“
31. Maj Svetski dan bez cigareta
Jun   Pokrajinsko takmičenje u pružanju prve pomoći
14. Jun Svetski dan dobrovoljni savaoca krvi
Jul    
Avgust    
Septembar   Druga subota septembra
14.-21. Septembar Nedelja solidarnosti
Oktobar   Mesec posvećen starima-„Sunčana jesen života“
1. Oktobar Svetski dan starih
16. Oktobar Svetski dan borbe protiv siromaštva
17. Oktobar Međunarodni dan borbe protiv siromaštva
18. Oktobar Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima
Novembar   Mesec borbe protiv bolesti zavisnosti
Decembar 1. Decembar Svetski dan borbe protiv AIDS-a
5. Decembar Svetski dan volontera
20. Decembar Svetski dan ljudske solidarnosti