Promocija, regrutovanje i zadržavanje davalaca krvi

Dobrovoljno davalaštvo krvi 

Zakon o Crvenom krstu Srbije, član 7. stav 1 i tačka 4 i član 13. stav 1

Crvenom krstu Srbije je prema Zakonu o Crvenom krstu Srbije (Sl.Glasnik br 107/05) motivacija dobrovoljnih davalaca krvi poverena kao javno ovlašćenje. U članu 7. stav 1. tačka 4 glasi „Crvenom krstu Srbije poverava se vršenje i sledećih javnih ovlašćenja…  popularisanje dobrovoljnog davalaštva krvi  i, u saradnji sa službama i zdravstvenim ustanovama za transfuziju krvi, učestvuju u organizovanju akcija dobrovoljnog davanja krvi“  i članu 13. stav 1  glasi“ Za vršenje javnih ovlašćenja…. sredstva se obezbeđuju u budžetu Republike Srbije, budžetu autonomne pokrajine i budžetu jedinice lokalne samouprave“

Pored javnog ovlašćenja, člana 7, tačke 4, u Zakonu ovu oblast definiše i član 9 sa tačkama 1, 2, 6 i 7.

U Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, definisano je u delu 3, Ostvarivanje opšteg interesa u zdravstvenoj zaštiti, u članu 18, stav 15 Republika kao opšti interes u zdravstvenoj zaštiti obezbeđuje : „podsticanje aktivnosti na omasovljavanju dobrovoljnog davalaštva krvi i sprovođenje programa prikupljanja krvi kao i davanje i primanja organa i tkiva za presađivanje“.

Zakon o transfuziološkoj delatnosti takođe definiše mesto i ulogu organizacije Crvenog krsta i to u članu 42: „Promociju davanja krvi i komponenata krvi na teritoriji Republike Srbije sprovode zavod, odnosno institut za transfuziju krvi i Crveni krst Srbije.  Crveni krst Srbije ima zadatak da mobiliše društvenu zajednicu i uz takav pristup  da postigne obezbeđenje adekvatnih količina bezbedne krvi i produkata za potrebe lečenja krajnjih korisnika-pacijenata u Srbiji u saradnji sa službama za transfuziju krvi u Srbiji, pre svega Institutom za transfuziju krvi Srbije, Zavodom za transfuziju krvi Vojvodine i Zavodom za transfuziju krvi Niš.

  

Promocija, regrutovanje i zadržavanje davalaca krvi

U  svakodnevnoj komunikaciji sa partnerima, Institutom za transfuziju krvi Srbije, Zavodom za transfuziju krvi Vojvodine i Zavodom za transfuzije krvi Niš kao i transfuziološkim službama, organizacije Crvenog krsta Srbije sprovode aktivnosti na promociji, regrutovanju i zadržavanju davalaca putem:

 • promotivnih aktivnosti,
 • edukacije volontera
 • realizacije godišnjeg plana prikupljanja krvi

Osnovni cilj ovih aktivnosti je kontinuirano obezbeđivanje dovoljnih količina  krvi za sve pacijente kojima je ona neophodna.

Promotivne aktivnosti Crvenog krsta u oblasti motivacije

 • animacija i pozivanje građana za davanje krvi
 • sprovođenje literarnog i likovnog konkursa „Krv život znači“ u osnovnim i srednjim školama u Srbiji i svečano uručivanje nagrada pobednicima
 • svečano obeležavanje 11. maja, Nacionalnog dana dobrovoljnih davalaca krvi
 • svečano obeležavanje 14. Juna, Svetskog dana davalaca krvi
 • svečano uručenje priznanja dobrovoljnim davaocima krvi
 • gostovanje u medijima povodom svečanosti vezanih za davalaštvo krvi
 • organizovanje različitih (sportskih, kulturnih, zabavnih) aktivnosti u cilju promocije, regrutovanja i zadržavanja davalaca

Regrutovanje novih davalaca krvi

 • Organizovanje i rad Kluba 25
 • Organizovanje posebnih akcija za đake srednjih škola i fakultete

Zadržavanje davalaca krvi

 • Organizovanje uručenja priznanja davaocima krvi
 • Organizovanje različitih (sportskih, kulturnih, zabavnih) aktivnosti u cilju promocije, regrutovanja i zadržavanja davalaca

Edukacija volontera

 • Selekcija volontera za edukacije prema unapred propisanim kriterijumima
 • Praćenje rada volontera po edukaciji
 • Motivacija volontera

Realizacija godišnjeg plana prikupljanja krvi

 • Učestvovanje u organizaciji akcija davanja krvi,
 • Uređivanje prostora u kom će se akcija realizovati a da bude funkcionalan i udoban za davanje krvi,
 • Crveni krst je „domaćin“ akcije- doček, briga o davaocima i ispraćaj davalaca
 • Vođenje evidencije o dobrovoljnim davaocima krvi radi pozivanja na akciju i uručivanja priznanja

 KLUB 25

Projekat „Klub 25″ cilja na mlade ljude između 18 i 25 godina starosti. Polazna tačka jeste promocija dobrovoljnog, nenagrađenog i anonimnog davanja krvi, ali i izvanredna prilika da se kroz projekat promovišu zdravi stilovi života, pozitivan stav prema životu, altruizam i humanost, ali i građanska solidarnost.

U našoj zemlji organizacije Crvenog krsta Stari Grad, Niš, Čačak, Šabac, Kragujevac, Kikinda, Paraćin, Gadžin Han, Kraljevo, Ćićevac i Bujanovac formirali su Klub 25 i za 2 godine postojanja povećali broj volontera za 900 i  prikupljenih jedinica krvi za 2000!

„Klub 25″ promoviše ideju da mladi ljudi budu okupljeni oko ideje dobrovoljnog davanja krvi, po principima dobrovoljnosti, nenagrađenosti i anonimnosti, što znači da sami daju krv 25 puta u životu, ali i motivišu druge da daju krv zato što to žele, za osobu koju ne poznaju, ne očekujući za akt davanja krvi nagradu jer je jedino na taj način dolazi do bezbedne krvi za sve pacijente koji bez ovog tikva ne mogu preživeti ili se ne mogu lečiti.

S obzirom na to da pri organizaciji Crvenog krsta volontiraju mladi ljudi, koji su često i nosioci aktivnosti naše organizacije, većina svoje angažovanje u ovoj oblasti ostvaruje kroz Omladinske terenske jedinice, što je zvaničan naziv organizovanja mladih u Crvenom krstu u skladu sa pravilnikom o organizovanju i delovanju mladih Crvenog krsta Srbije

Ideja da se okupe mladi ljudi u okviru organizacije Crvenog krsta nastala je u Africi, a s obzirom da su zemlje kao Zimbabve, Malvi, Bocvana, Mali i dr.  uspešno  dostigle  100% nenamenskog davanja krvi, proširila se kao dobra ideja i u Evropu. Danas, u Jugoistočnoj Evropi Crveni krst Hrvatske ima više formiranih Klubova 25, i rezultati o broju mladih ljudi koji su dali krv su izvanredni.

Crveni krst Srbije u saradnji sa transfuziološkim službama organizuje edukacije volontera iz ove oblasti, i među njima (prošle godine, od napr. ukupno 270 edukovanih volontera, 184 jesu mladi do 27 godina) mladi čine većinu. Ono što je potrebno pružiti jeste podrška mladima da to znanje i primene.

Organizacije Crvenog krsta u Srbiji informisane su o mogućnostima u vezi sa uključivanjem većeg broja mladih u porodicu davalaca krvi kao sjajan novi vid stretegije komunikacije u dobrovoljnom davalaštvu krvi.

 

Preuzeto sa Crvenog krsta Srbije