Principi

HUMANOST

Međunarodni pokret Crvenog krsta i crvenog polumeseca, rođen u želji da bez diskriminacije ukaže pomoc ranjenicima na bojnom polju, u svom međunarodnom i nacionalnom vidu nastoji da spreči i ublaži patnje u svim prilikama. Njegov cilj je da štiti život, zdravlje i da obezbedi poštovanje ljudske ličnosti. On unaprduje uzajamno razumevanje, prijateljstvo, saradnju i trajan mir među narodima.

NEPRISTRASTNOST

Pokret ne pravi nikakvu razliku prema narodnosti, rasi, verskim ubedenjima, klasi ili političkom mišljenju. On nastoji da ublaži stradanja pojedinaca, rukovođen samo njihovim potrebama dajuci prvenstvo najhitnijim slučajevima nesreća.

 

NEUTRALNOST

Da bi očuvao poverenje svih, Pokret se ne opredeljuje u neprijateljstvima i ne ne angažuje se u bilo koje vreme u raspravama političke, rasne, verske, ili ideološke prirode.

 

NEZAVISNOST
Pokret je nezavisan. Nacionalna društva, kao pomoćni organ humanitarnih službi svojih vlada podvrgnuta zakonima u njihovim zemljama, moraju da uvek sačuvaju svoju autonomiju koja ce im omogućiti da u svako doba deluju u skladu sa principima pokreta.

 

 

DOBROVOLjNOST

To je dobrovoljni pokret za pomoć koji ne pokrece želje za sticanje koristi.

 

 

 

JEDINSTVO
U jednoj zemlji može postojati samo jedno društvo Crvenog krsta ili Crvenog polumeseca. Ono mora biti dostupno svima i sprovoditi svoju humanitarnu delatnost na celoj teritoriji.

 

 

UNIVERZALNOST
Međunarodni pokret Crvenog krsta i Crvenog polumeseca, u kome sva društva imaju jednak status i dele jednaka prava i dužnosti da se međusobno pomažu, je univerzalan.