Oporavak socijalno ugrožene dece

U cilju poboljšanja uslova života dece, Crveni krst Srbije organizuje oporavak dece iz socijalno ugroženih porodica, dece korisnika narodnih kuhinja, đaka pešaka iz isturenih školskih odelenja i dece iz enkalava sa Kosova i Metohije.
Oporavak dece se organuzuje :

 • – u odmaralištu Crvenog krsta Srbije u Baošićima
 • – u grčkim porodicama u Grčkoj u saradnji sa Grčkim Crvenim krstom
 • – u srpskim porodicama u Norveškoj

 Oporavak dece u Odmaralištu Crvenog krsta Srbije u Baošićima

Sredstva za organizovanje oporavka se obezbeđuju iz donacija. Tokom leta 2010. godine na desetodnevnom oporavku u odmaralištu Crvenog krsta Srbije boravilo je:

 • – 134 dece iz enklava na Kosovu i Metohiji (Cernica, G.Kusce, Poneš, Ropotovo, Ranilug, Velika Hoča, Rapča, Ljubovište i Zebince);
 • 44 dece korisnika narodnih kuhinja iz dve najsiromašnije   opštine,  Trgovište i  Medveđa;
 • –   49 đaka pešaka iz udaljenih seoskih isturenih odelenja iz opština Ivanjica i Lučani;

Pored  navedenih kategorija dece  za koje je sredstva prikupio Crveni krst Srbije, obezbeđen je oporavak i za:

 • 503 dece i 24 pratilaca sa Kosova i Metohije, troškove oporavka pokrio je Crveni krst Kosova i Metohije sa svojim lokalnim organizacijama Crvenog krsta;
 • –  82 dece iz romskih vrtića i vrtića za socijalno ugroženu decu i 8 pratilaca čije su troškove oporavka pokrili Danski Crveni krst i Međunarodna Federacija  društava Crvenog krsta i Crvenog polumeseca;Ovu grupu činila su deca iz 52 vrtića u celoj Srbiji;
 • 48 dece i 16 pratilaca iz udruženja hranitelja Bela Crkva, troškove oporavka ove dece pokrili su   centri za socijalni rad iz opština odakle su deca;
 • – 47 romske dece koja su uspešno završila školsku godinu; Troškove boravka pokrila je Skupština grada Novog Sada;
 • –   44 dece  i 2 pratioca iz doma za decu „Vera  Radivojević“ iz bele Crkve ;
 • – 44 dece i 4 pratioca iz domova za decu bez roditeljskog staranja iz Beograda. Troškovi boravka pokrivenisu iz sredstava Zadužbine Katice i Dragutina Đuknović“

 

Oporavak dece u Norveškoj

Na poziv udruženja Srba „Kosovo i Metohija“ iz Norveške, u organizaciji Crvenog krsta Srbije, 20 dece i dva pratioca boravavilo je u srpskim porodicama u Noreveškoj  u periodu od 03.09. – 14.09.2010. godine. U Norveškoj  su boravila deca  iz Kosovskog Pomoravlja  i Štrpca i sledećih enklava: Gornja Bitinja, Gotovuša, Berevce, Sevce, Vrbeštica, Jažince, Brezovica, Šilovo i Donja Budriga uzrasta od 9 – 16 godina.

Grupa dece sa Kosova i Metohije četvrti  put je boravila u srpskim porodicama u Norveškoj. Prve godine su boravila deca iz porodica kidnapovanih i nestalih, druge godine su boravila deca iz Prilužja, a treće iz Štrpca i Dragaša.

Preuzeto sa Crvenog krsta Srbije