Promocija humanih vrednosti

Projekat „Promocija humanih vrednosti“ je samo jedan od najznačajnijih projekata Crvenog krsta koji se realizuje kroz vršnjačku edukaciju i interaktivni rad.

Cilj projekta je smanjenje nasilja među mladima a teme su:

  • – tolerancija
  • – lični i kulturni identitet i poštovanje različitosti
  • – nenasilna komunikacija i rešavanje sukoba mirnim putem
  • – prevencija diskriminacije i stigmatizacije
  • – rodna jednakost

Projekat se realizuje u školama za decu od 8 do 14 godina.