Istorijat Crveni krst Šid

U prvim godinama posle prvog svetskog rata posle velikih strahota i stradanja javlja se potreba za formiranjem humanitarnog društva Crvenog krsta. Društvo koje bi vodilo brigu u pružanju pomoći za vreme svih nedaća kako u miru, tako i u ratu.

Prvo društvo Crvenog krsta na teritoriji naše opštine osniva se u Moroviću 1921. godine. Kao inicijator – osnivač spominje se lekar dr. Nikola Popović. Pojedinci i grupe Šiđana organizuju Crveni krst na inicijativu mesnih lekara i jednog broja građana prvenstveno onih koji su osetili teškoće rata kao i drugih nedaća na osnovu kojih se formira Crveni krst Šid 1922. godine. U prvoj upravi društva su bili dr. Nikola Blagojević, učitelj Stevan Pajić, dr. Emil Kostić, Kuzman Nedeljković, Ćurčija i drugi. Odmah nakon osnivanja Crvenom krstu Šid pristupa veći broj stanovnika koji su shvatili značaj i potrebu postojanja Crvenog krsta. Akcije društva postajale su iz godine u godinu sve sadržajnije i uspešnije.