Psihosocijalna podrška porodicama nestalih i kidnapovanih

PSIHOSOCIJALNA PODRŠKA PORODICAMA NESTALIH I KIDNAPOVANIH

Tokom devedesetih godina ratni sukobi na teritoriji bivše Jugoslavije doveli su do velikih stradanja. Kroz mrežu Crvenog krsta Srbije od početka devedesetih godina do danas pružana je pomoć najugroženijim kategorijama stanovništva i to: izbeglicama, raseljenima sa Kosova i Metohije i socijalnim slučajevima. Jedna od posebno ugroženih kategorija su porodice koje su izgubile jednog ili više svojih članova i čija je sudbina nepoznata. Nakon 17 godina Crveni krst pomaže ovim porodicama da se integrišu u društvo.

U Srbiji trenutno žive 1.232 porodice čiji su članovi nestali ili su kidnapovani tokom oružanih sukoba. Ovim ljudima je potrebna socijalno-ekonomska integracija, ali i psihosocijalna pomoć. S tim u vezi Crveni krst Srbije je zajedno sa Međunarodnim komitetom Crvenog krsta 2008. godine otpočeo sa realizacijom programa Psihosocijalna podrška porodicama nestalih i kidnapovanih. Prvi deo ovog projekta sastojao se u edukaciji stručnih saradnika i volontera Crvenog krsta za  pružanje psihosocijalne podrške porodicama nestalih i kidnapovanih. Izrađen je priručnik koji je  namenjen osobama koji nisu profesionalci u oblasti mentalnog zdravlja i koji treba da obezbedi kvalitetan rad volonterima Crvenog krsta. Osnovni cilj ovog priručnika jeste da ponudi smernice i pomoć osobama koje prate porodice suočene sa bolnim posledicama nestanka njihovih najbližih članova u situacijama oružanog sukoba.  Priručnik nudi sledeće smernice:

  • – Pregled i tumačenje posebnih psiholoških i socijalnih problema sa kojima se porodice suočavaju.
  • – Objašnjenje koncepta praćenja kao alternativnog odgovora od strane onih koji nisu stručnjaci za mentalno zdravlje, a u cilju pospešivanja psihološkog zdravlja i dobrobiti porodica nestalih.
  • – Mehanizme i preporuke za odgovarajuće intervencije zasnovane na pozitivnim rezultatima prethodnih iskustava u ovoj oblasti.

Ovaj priručnik pruža i tehničku osnovu za rad osobama koje direktno intervenišu i rade sa porodicama nestalih osoba. Akcenat je stavljen na koncept praćenja porodica koji se oslanja na lokalnu zajednicu, a ne na specijalizovanu pomoć koju pružaju institucije za mentalno zdravlje. Ovaj priručnik namenjen je pre svega ljudima koji nisu stručnjaci za mentalno zdravlje. Priručnikom su predviđena dva glavna područja intervencije:

  • – Trajno (dugoročno ili srednjoročno praćenje): Ovo obuhvata širok spektar aktivnosti usmerenih na svakodnevne izazove sa kojima se porodice suočavaju, uključuje ideje za rekreativne, obrazovne i druge aktivnosti za koje se veruje da pomažu u ublažavanju patnje porodica i za koje se veruje da im pomažu da izađu iz izolacije.
  • – Pratnja u posebnim trenucima: ovo se odnosi na podršku koja se porodicama pruža u određenim trenucima, kao što su predaja posmrtnih ostataka, prikupljanje ante mortem podataka, pregledanje knjige ličnih predmeta itd., s obzirom da se prisustvo osoba koje mogu da razumeju njihovu patnju, smatra neophodnim u takvim prilikama.

Crveni krst Srbije je u toku 2010. godine otpočeo i sa konkretnim projektima namenjenim porodicama nestalih i kidnapovanih koji se realizuju na terenu i koji omogućavaju veću integraciju članova porodica nestalih i kidnapovanih u lokalnu zajednicu. Ove lokalne projekte ralizovali su Crveni krst Kragujevca, Kraljeva, Negotina i Žitorađe sa ciljem osnaživanja kapaciteta porodica čiji su članovi nestali ili kidnapovani, kroz edukacije, radionice, izlete i savete za rešavanje različitih problema. Blizu 100 članova porodica nestalih i kidnapovanih je prošlo kroz ove projekte.

 

Preuzeto sa Crvenog krsta Srbije