Borba protiv trgovine ljudima

PROGRAM BORBE PROTIV TRGOVINE LjUDIMA

Crveni krst Srbije aktivno je posvećen radu na borbi protiv trgovine ljudima od decembra 2005. godine kada je postao član Nacionalnog tima, a svoje aktivnosti sprovodi uz podršku Danskog i Norveškog crvenog krsta.

Ciljevi implementacije Programa  Crvenog krsta Srbije u potpunosti su u skladu sa strateškim ciljevima usvojenim u Strategiji Vlade Republike Srbije za borbu protiv trgovine ljudima i Nacionalnim akcionim planom za borbu protiv trgovine ljudima u čijoj izradi je Crveni krst početkom ove godine učestvovao.

Tokom 2010 održana su dva treninga za trenere u Programu za ukupno 30 polaѕnika u saradnji sa policijsko kriminalističkom akademijom i NVO Atina. Učesnici seminara su imali priliku da se susretnu sa žrtvom trgovine ljudima i čuvši njenu potresnu priču sagledaju težinu problema sa kojim se suočavamo što je posebno doprinelo njihovoj motivaciji za nastavak rada na prevenciji istog.

U saradnji sa organizacijama Crvenog krsta u gradovima i opštinama, tokom 2010 održano je 15 treninga za nove edukatore u Programu, za ukupno 415 polaznika iz Aranjđelovca, Arilja, Bujanovca, Brusa, Valjeva,Varvarina, Vladimiraca, Voždovca, Vranja, Vrnjačke Banje,  Gadžinog Hana, Gornjeg Milanovca, Grocke, Guče, Zaječara, Zrenjanina, Zvezdare Ivanjice, Kikinde, Kladova, Knića, Koceljeve, Kosjerića, Kovina, Kragujevca, Kraljeva, Kruševca, Lajkovca, Lazarevca, Ljiga, Loznice, Lučana, Mladenovca, Negotina, Novog Beograda, Novog Kneževca, Novog Pazara, Obrenovca, Pančeva, Požege, Priboja, Prijepolja, Rakovice, Raške, Rume, Savskog Venca, Sente, Starog Grada, Subotice, Topole, Trstenika, Ćićrvca,Čačka, Čajetine, Čukarice, Šapca i Šida.

Procenjeni broj onih koji su bili informisani o postojanju problema trgovine ljudima ali i merama opreza i zaštite,  od strane osposobljenih edukatora i trenera, tokom 2010 popeo se na preko 15 000. Aktivnostima usmerenim na mlade ciljane su prvenstveno najugroženije ciljne grupe i razvijani su posebni metodi za rad sa njima. U 2010. godini Vlada Republike Srbije proglasila je oktobar, mesecom borbe protiv trgovine ljudima. Koordinator za borbu protiv trgovine ljudima, Nacionalnog tima u čijem sastavu je i Crveni krst, pozvao je sve članove Nacionalnog tima na sprovođenje organizovane aktivnosti na sprečavanju i suzbijanju trgovine ljudima, pružanju pomoći žrtvama trgovine ljudima, a posebno u aktivnostima prevencije ovog problema putem svih vidova upozoravanja javnosti. To je bio razlog zbog koga je Crveni krst Srbije u gradovima i opštinama tokom oktobra  intenzivirao svoje aktivnosti po osnovu Programa borbe protiv trgovine ljudima.

U saradnji sa Kriminalističko policijskom akademijom, Službom za zaštitu žrtava trgovine ljudima i Institutom za sudsku medicinu, Crveni krst je razvio i organizovao seriju seminara za doktore, medicinsko osoblje,predstavnike Centara za socijalni rad i organizacija Crvenog krsta pod nazivom „KONTAKT SA ŽRTVOM TRGOVINE LjUDIMA – KAKO PREPOZNATI I REAGOVATI“. Tokom 2010. godine  seminari su  organizovani u – Beogradu, Novom Sadu i Kladovu. Cilj ovih seminara je podizanje svesti i senzibiliteta o ovom specifičnom pitanju među svima koji mogu doći u kontakt sa žrtvom trgovine ljudima kao i davanje konkretnih instrukcija kako se od njih očekuje da reaguju u cilju borbe protiv trgovine ljudima. Ovim je takođe formirana baza podataka o profesionalnom osoblju koje može pomoći u slučaju potrebe.

U saradnji sa Ministarstvom za rad i socijalnu politiku i Službom za zaštitu žrtava trgovine ljudima ustanovljene su procedure za distribuciju humanitarne  pomoći za žrtve trgovine ljudima i ona se vrši na osnovu zahteva Službe, a preko centara za socijalni rad. Veoma je važno da je Crveni krst Srbije uspeo da uspostavi takvu distribuciju pomoći koja u potpunosti poštuje zaštitu identiteta žrtve, a u saglasnosti sa donatorima stavlja pomoć  na raspolaganje žrtvi ne samo u momentu hitnog zbrinjavanja i podmirenja osniovnih potreba već i u situaciji njene reintegracije, napuštanja skloništa i započinjanja samostalnog života – čime se odgovara na potrebe koje nisu pokrivene sredstvima drugih organizacija i institucija. Obzirom na rast broja identifikovanih žrtava trgovine ljudima, a posebno broja domaćih državljanki ova pomoć je od strane partnera ocenjena kao neophodna. U 2010. godini pomognuta je 30 osoba koja je identifikovana kao žrtva trgovine ljudima.

U cilju sveobuhvatnog sagledavanja aktivnosti koje se sprovode u prevenciji i suzbijanju ovog globalnog problema i praćenja napretka projekta sprovedena je evaluacija progama putem evaluacionog seminara održanog u septembru 2010 na Zlatiboru. Tom prilikom 100 učesnika, profesionalaca i volontera iz organizacija Crvenog krsta u gradovima i opštinama širom Srbije, diskutovalo je o svim aspektima sprovođenja Programa.

Kao Nacionalno društvo koje je jedno od vodećih Nacionalnih društava u Evropi u sprovođenju Programa borbe protiv trgovine ljudima, Crveni krst Srbije je bio domaćin sastanka Evropske Mreže nacionalnih društava u borbi protiv trgovine ljudima i dao aktivan doprinos uključivanju Nacionalnih društava iz regiona u rad na ovom polju.

Preuzeto sa Crvenog krsta Srbije