Besplatna pravna pomoć

4 avgusta 2010 u Delovanje u nesrećama

Pod pokroviteljstvom lokalne samouprave, Građani i izbegla lica koji žive na području opštine Šid a nosioci su prava na nepokretnostima ili imaju neka druga prava ili interese u Republici Hrvatskoj, mogu dobiti pravne informacije utorkom i četvrtkom, od 09,00 do 13,00 časova, na telefon Srpski demokratski forum, Beograd, Kraljice marije 47/II, broj telefona 011-3820 250, 011-3820-251, kao i jednom mesečno razgovor sa pravnikom u prostorijama Crvenog krsta Šid, Ulica Cara Lazara br. 10 (za informaciju o danu dolaska pravnika obratiti se na telefon Crvenog krsta 712-310). Pravnici dolaze u prostorije Crvenog krsta u sredu 11.08.2010.g. u vremenu od 10 – 13 časova, davaće besplatne pravne savete. O dolasku pravnika u toku septembra blagovremeno čemo vas obavestiti.

Vodič kroz pravne propise u Hrvatskoj možete preuzeti sa vaše desne strane pod sekcijom Download ime dokumenta SDF – Besplatna pravna pomoc