Aktivnosti organizacije u septembru mesecu

8 novembra 2011 u Podmladak i omladina

U mesecu septembru sa početkom školske godine i mnoštvom aktivnosti Crveni krst Šid je tradicionalno u saradnji sa Policijom Šid i osnovnim školama u Šidu realizovao predavanja na temu bezbednost dece u saobraćaju. Saobraćajni policijac – saradnik Crvenog krsta, Predrag Malenić upoznao je prvake sa osnovnim pravilima u saobraćaju, kako bezbedno da pređu ulicu,koriste semafor i sl. Ovom prilikom prvaci su upoznati i sa radom Crvenog krsta, prikazan je crtani film Pomoćko i zvanično su primljeni u podmladak Crvenog krsta.

Opšti zaključak nakon održane aktivnosti je da Bezbednost dece u saobraćaju predstavlja jednu od veoma važnih aktivnosti sa akcentom na značaj edukacije dece o pravilnom učestvovanju u saobraćaju kao i da je međusobna saradnja svih relevantnih faktora u realizaciji ove aktivnosti neophodna za njenu uspešnost.