Julske akcije ddk

28 jula 2011 u Dobrovoljno davalaštvo krvi

Peta gradska akcija dobrovoljnog davanja krvi održana je 14. jula u prostorijama Crvenog krsta u Šidu.Odziv davalaca je bio izuzetno dobar. Od 106 pregledanih davalaca prikupljeno je 79 jedinica krvi. Na akciju se odazvalo i 11 novih davalaca od kojih je 5 dalo krv. Akciji se pridružilo 20-ak članova kluba navijača Crvene zvezde iz Šida.
Na akciji održanoj 15. jula u Adaševcima u prostorijama osnovne škole ,,Vuk Karadžić“ prikupljeno je 16 jedinica krvi. Akciji se odazavao 21 davalac iz Adaševaca,Vašice i Ilinaca.

Pozivamo i ostale navijačke grupe da se pridruže budućim akcijama.