Trafficking Edukacija

27 oktobra 2010 u Borba protiv trgovine ljudima

Nakon obelezavanja 18. oktobra Evropskog dana borbe protiv Trgovine ljudima organizacija Crvenog krsta Sid nastavlja sa aktivnostima u okviru Programa prevencije borbe protiv trgovine ljudima.
U saradnji sa Policijom Sid odrzace se predavanje u cetvrtak 28. oktobra 2010. godine u Gimnaziji ,,Sava Sumanovic,, – Sid gde ce ciljna grupa biti ucenici prvih razreda. Prezentacija programa bice odrzana i u Tehnickoj skoli,,Nikola Tesla,, tokom sledece nedelje.
Za mesec novembar planirane su informativne radionice kao i vrsnjacka edukacija koja za cilj ima okupljanje veceg broja mladih – buducih vrsnjackih edukatora. Radionice i edukacije bice odrzane u prostorijama Crvenog krsta Sid a po potrebi i mogucnostima i u osnovnim i srednjim skolama u Sidu.