Godišnja Skupština Crvenog krsta

24 juna 2010 u Najave, Obaveštenja, Događaji

U četvrtak 17. juna sa početkom u 11 časova održana je redovna godišnja  Skupština. Istog dana održana je i izborna Skupština organizacije Crvenog krsta Šid. Pored članova Skupštine sednici su prisustvovali predstavnici lokalne samouprave, Udruženja penzionera i Saveza invalida rada, Kulturno obrazovnog centra i drugi gosti. Prisutnima je održana video prezentacija aktivnosti Crvenog krsta u 2009. godini,  kao dodatak izveštaju o radu za 2009. godinu., a koja će se moći videti i na našem sajtu. Istog dana Upravni odbor Crvenog krsta Šid je održao konstitutivnu sednicu.