Vršnjačka edukacija na temu borba protiv Trgovine ljudima

30 aprila 2010 u Borba protiv trgovine ljudima

Organizacija Crvenog krsta Šid 19. i 21. aprila u svojim prostorijama održala je vrsnjacku edukaciju na temu borba protiv Trgovine ljudima . Treneri Jovana Ždinjak ucenica Gimnazije Sava Šumanović – Šid i Natalija iz Rume tokom dvodnevne edukacije upoznale su učenike sa pojmom Trgovine ljudima kao i ulogom koju Crveni krst ima  u prevenciji trgovine ljudima. Kroz radionice i video klipove dvadeset i pet učenika Gimnazije Sava Šumanović i Tehničke škole Nikola Tesla  iz Šida sa velikom pažnjom i zainteresovanošću za temu pratilo je  edukaciju. Takođe predstavnici Policije Šid održali su  predavanje na ovu temu, istakli ulogu naše zemlje u borbi protiv trgovine ljudima  i primerima učenicima docarali ozbiljnost problema. Vrsnjačka edukacija pokazala je dobre rezultate i veću zainteresovanost učenike za temu u odnosu na druge vidove predavanja zaključak je nakon održane edukacije. Nakon  testa i provere znanja učenici su dobili diplome o učešću na seminaru gde će  jedan deo njih i sami biti  treneri u daljoj edukaciji svojih vršnjaka.