Aprilske akcije DDK

26 aprila 2010 u Dobrovoljno davalaštvo krvi

Akcije DDKNakon akcije dobrovoljnog davanja krvi održane u Gibarcu, tokom aprila 2010. godine održane su još tri akcije. U četvrtak 15.04.2010. godine u Adaševcima je održana akcija za davaoce iz Adaševaca, Vašice , Ilinaca i Batrovaca. Od 25 pregledanih  krv je dalo 20 starih i 2 nova davaoca. Na akciju održanu u Crvenom krstu Šid 16.04.2010. godine odazvalo se  57 davalaca, a krv je dalo 50 mađu kojima i 2 nova. Akcija je organizovana za davaoce iz Šida, Berkasova, Bikić Dola, Sota, Privine glave i Molovina. Za davaoce iz Erdevika, Bingule i Ljube akcija je organizovana u Zdravstvenoj stanici Erdevik 23.04.2010. godine. Krv je dalo 33 višestruka davaoca i 2 davaoca koji su krv dali prvi put od 40 pregledanih. Inače sve akcije su organizovane u saradnji sa Centrom za transfuziju krvi iz Sremske Mitrovice.