Trgovina ljudima

26 oktobra 2009 u Borba protiv trgovine ljudima

Trafficking 2009

U okviru programa Borbe protiv trgovine ljudima, naša organizacija je u saradnji sa Policijskom stanicom Šid učestvovala u predavanjima koja su održana u T.Š. “Nikola Tesla“ u Šidu. Predavanja su održana za 80-ak učenika  trećih i četvrtih razreda u četvrtak 22. oktobra 2009. u vremenu od 13 do 15 časova. Pored predstavnika Policijske stanice Šid predavanje je držao i predstavnik  Policijske uprave iz Sremske Mitrovice, a u ime organizacije Crvenog krsta Šid uz zaposlene učestvovali su mladi volonteri edukovani za ovaj program.