Program borbe protiv trgovine ljudima

9 aprila 2009 u Borba protiv trgovine ljudima

Mladi edukatori Crvenog krsta Šid su počeli sa predavanjima vezanima za program borbe protiv trgovine ljudima (Trafficking) u osnovnoj školi „Branko Radičević“ u Šidu. Predavanja su održana 09.aprila 2009 godine za učenike osmih razreda. Prisustvovalo je oko 56 učenika. Nakon uskršnjeg raspusta nastavićemo sa edukacijom učenika u svim školama naše opštine.