Nasilje nad decom u porodici

21 oktobra 2008 u Psihosocijalna podrška

U petak 03. 10. 2008. godine večernjim satima u Kulturno – obrazovnom centru, a u sklopu manifestacije Dečije nedelje, održana je tribina „Nasilje nad decom„ u organizaciji Crvenog krsta, KOC-a i centra za socijalni rad. Tribinu je otvorila direktorica Kulturno – obrazovnog centra Nada Duraković, skrećući pažnju da je ovo jedna teška tema koja je u velikom procentu prisutna u našem društvu, a o kojoj se malo priča. Na temu nasilje i nasilje nad decom, govorili su i iznosili svoja mišljenja i iskustva na koja su nailazili u svom radu, Ljupka Radišić psiholog u Gimnaziji „Sava Šumanović„ i Ekonomskoj školi, Milivoj Borojević psiholog u OŠ „Branko Radičević„, Dušanka Pestelek nastavnik tehničkog obrazovanja u OŠ „Jovan Jovanović Zmaj„ i predsednik udruženja MNRO, Saša Ćaćulović psiholog u Centru za socijalni rad i Ljiljana Mauković zamenik javnog tužioca.