Program brige o starima

19 septembra 2008 u Program brige o starima

Program brige o starima

Ovaj program se realizuje u Crvenom krstu Šid dugi niz godina, počeo je da se realizuje kao dobrosusedska pomoć da bi od 2002 godine zaživeo  kao Briga o starima. Programom je obuhvaćeno 130 korisnika sa teritorije  opštine Šid koje uz kordinatora i zaposlene obilaze volonteri Crvenog krsta Šid.

Podela paketa higijene za korisnike programa u naseljenim mestima šidske opštine

Jamena 5.septembar.2008.

Morovic 10.septembar.2008.

Bikić Do 16.septembar.2008.

Kukujevci 17.septembar.2008.