Svetski dan prve pomoci

19 septembra 2008 u Ostale aktivnosti, Prva pomoć

Svetski dan prve pomoći Koji se obeležava druge subote u mesecu septembru, Crveni krst Šid obeležio 13.septembra.2008. Ovu aktivnost su realizivali pored zaposlenih u Crvenom krstu članovi omladine i podmlatka […]

Program brige o starima

19 septembra 2008 u Program brige o starima

Program brige o starima Ovaj program se realizuje u Crvenom krstu Šid dugi niz godina, počeo je da se realizuje kao dobrosusedska pomoć da bi od 2002 godine zaživeo  kao […]

Difuzija

16 septembra 2008 u Najave, Obaveštenja, Događaji

Difuzija Širenje znanja o međunarodnom humanitarnom pravu i Osnovnim principima Međunarodnog pokreta Crvenog krsta i Crvenog polumeseca (difuzija) spada u aktivnosti kojima se tradicionalno posvećuje velika pažnja u Crvenom krstu […]