29.09.2021 Akcija DDK Višnjićevo-Morović-Jamena

19 oktobra 2021 u Dobrovoljno davalaštvo krvi

Akcija DDK održana je u prostorijama Zdravstvene stanice Višnjićevo. Odazvalo se 34 davaoca i svi su dali krv.